Twoja Położna menu na skróty
edukacja przedporodowa
wizyty patronażowe
konsultacje laktacyjne
warsztaty
cennik
deklaracje
położna radzi
Toruńska Szkoła Rodzenia Aktywna Mama
Zapisy on-line
Wizyty patronażowe u położnic i noworodków

Wizyta patronażowa

Jesteś świeżo upieczoną mamą, wracając po porodzie do domu masz prawo czuć się zagubiona i niepewna w nowej roli. Możesz mieć wątpliwości czy prawidłowo zaopiekujesz się swoją pociechą. Wizyta patronażowa położnej to doskonała okazja, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z opieką nad niemowlęciem.
Położna środowiskowo-rodzinna umawia się na wizytę po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Podczas wizyty zapoznaje się z dokumentacją matki i noworodka otrzymaną ze szpitala (karta informacyjna, książeczka zdrowia dziecka, karta uodpornienia - szczepień). Przeprowadza wywiad środowiskowo-rodzinny, ocenia stan matki i dziecka oraz określa ewentualne problemy.
 
Położna podczas wizyty patronażowej ocenia u matki dziecka m.in.: stan ogólny, stan psychiczny i emocjonalny, laktację i stan piersi oraz brodawek sutkowych, wysokość dna macicy, stan rany krocza lub pooperacyjnej po cięciu cesarskim, żylaki i obrzęki.

U noworodka oceniane są m.in.:

  • rozwój fizyczny w zakresie adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów,
  • odruchy, sposób oraz techniki karmienia,
  • wykrywanie objawów patologicznych,
  • relacje rodziny z noworodkiem.

Po zapoznaniu się ze stanem położnicy i noworodka położna udziela wszystkich niezbędnych wskazówek matce dotyczących pielęgnacji i kąpieli dziecka, żywienia kobiety karmiącej (diety), higieny w okresie połogu, gimnastyki połogowej, utrzymania prawidłowej laktacji, pierwszych spacerów, postępowania w wypadku kolek, omawia kalendarz szczepień. Informuje również matkę o konieczności kontroli ginekologicznej po 4-6 tygodniach po porodzie i omawia pierwszą wizytę profilaktyczną noworodka w poradni dziecięcej.

Zaufaj nam!
Deklaracje wyboru położnej można złożyć w trakcie wizyty patronażowej położnej, nie musisz aby uzupełnić formalności udawać się w tym celu do przychodni.


Zgłoszenia na wizyty patronażowe położnej:
tel. 508-115-961

    © Copyright TWOJA POŁOŻNA TORUŃ NZOZ 2011
projekt i realizacja design R